Protokoll elevråd 13/4 – INNEMILJÖ

Närvarande: Cecilia H bitr rektor, Victoria 6A, Magda 5A, Hugo 4C, Kim 4A, Albin 4B, Liv 5B

Under mötet diskuterade vi vad vi använder vår innemiljö till idag och hur vi kan förbättra/förändra vår innemiljö.

Tyvärr var det inte så många som hade diskuterat i klasserna men detta var lite av det som kom fram.

  • Vi vill ibland ha innerast, t ex schackrast och läsrast. Några klasser har det redan. 
  • Dålig luft i klassrummen på eftermiddagen. Vädra oftare och mätningar av luft behöver genomföras. Cecilia ser över det.
  • Fler bord/stå bord/sackosäckar
  • Ofta stökigt i grupprum – organisera i grupprum och viktigt att plocka undan efter sig.
  • Mer förvaring
  • Färger på väggar. Cecilia berättar att vi inte får göra vad vi vill med lokalerna – får t ex inte måla. Vi kan t ex skapa målningar att sätta upp. 

För att vi ska kunna ha ett fungerande elevråd måste eleverna komma förberedda till elevrådet. Därför behöver vi diskutera det ännu en gång i klasserna (om man inte gjort det).

Cecilia berättade att vi skulle kunna göra en önskelista på möbler som vi kan köpa in till nya skolan redan nästa år.

Till nästa elevråd behöver därför klasserna diskutera:

  • Vilka möbler tycker vi är bra idag?
  • Vilka möbler skulle vi vilja köpa in? Varför?

Nästa möte blir redan måndag 23/4 kl 10.15. 

 

 

 

önskelista – möbler att kunna använda