Olweus/likabehandlingsplan

Närvarande: Victoria 6a, Liv 5b, Delara 5a, Hugo 4c, Albin 4b, Kim 4a, Jessica (kurator)

Genomgång av Olweusenkäten

Många trivs i skolan men mobbning har ökat.
Vilken mobbning?
– fysisk, verbal (minskat sedan förra året), ryktesspridning, sexuella trakasserier
Var?
– skolgården, korridoren och omklädningsrummen. Matsalen, till och från skolan har ökat.

Olweusmålen från förra året
1. Att vuxna griper in när de ser mobbning – har ökat sedan förra året
2. Minska mobbning – har ökat sedan förra året

Främjande insats – lyfta upp det positiva, saker som man gör bra och kan göra bättre
Förebyggande insats – man ser hinder/problem och gör något åt det

Frågor att diskutera i klasserna:

  1. Vad gör vi på Tegelhagen bra idag? (Vad gör vi för att många trivs i skolan?)
  2. Vad behöver vi förändra för att mobbning ska minska på Tegelhagen?
    (fysisk, verbal, ryktesspridning, sexuella trakasserier)

Ansvarig mentor mailar klassens svar till Jessica.
Glöm inte att visa Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Nästa möte är måndag 4/6. Tid kommer senare.