UTVÄRDERING

Närvarande: Kim 4A, Albin 4B, Hugo 4C, Delara 5A, Liv 5B, Victoria 6A

På mötet diskuterade vi detta: 

Fler möten nästa år men kortare tid, samma dag och tid. Ev på rasten en stund. 

Fortsätta med olika teman – Det har varit bra med teman vi har saknat tid att ta upp ämnen från klasserna. Nästa år kommer det finnas elevrådsprotokoll som representanterna kan fylla i efter t ex klassråd till varje elevråd. Frågor från klasserna varvas med teman. 

Vi önskar att alla mentorer med ansvar över klassråd planerar in en bestämd tid för klassråd varannan vecka. Klassrådet är kopplad till svenska. 

Nästa år blir det årskurs 5-9 som har elevråd på Minkvägen. 

Ledning/ansvarig personal för olika områden med på fler möten så att beslut kan tas direkt.

Under året har alla vågat bidra, det har varit bra att få vara med och tycka och tänka kring olika frågor samt lyfta upp det klasserna har sagt. 

Huvudbonad eller inte i klassrummet har väckt frågor, det skiljer sig mellan hur klasser och lärare hanterar detta. Josefine har lyft detta med ledningen som kommer med ett beslut till nästa termin.