Protokoll kring samtal och beslut utifrån vår UTEMILJÖ

Närvarande: representanter från alla klasser deltog! Marcus och Sharareh

Hur använder vi gården nu?

Framsidan
Inga leksaker – fysiska lekar
Gungar
Fotboll
Dragkamp
Klätternätet
Pingis
Basketpingis
Kull-lekar

Förslag på förändringar och tagna beslut

 • Mera planerade lekar på rasterna och mera material att använda.
  – Fritids ska ansvara för att det blir t e x veckans lek, de kommer att maila ut till mentorer om vilka rastlekar som finns och vilka dagar,  kom gärna med förslag på lekar. Fritids önskar också att alla elever tar ansvar över materialet så att det kommer tillbaka och är hela. 
 • Basket på arenan istället för bara fotboll
  – Fritids gör ett schema över när det är basket/fotboll på arenan som de maila ut och sätter upp. Vi provar ett tag för att se vilket intresse som finns. 
 • Flytta undan pingisborden för att kunna leka andra lekar på framsidan.
  – Marcus flyttar bort borden en bit. 
 • Stå på balkongen på rasterna.
  – Det är ok att stå på balkongen, inte att springa runt.

Övriga punkter som kom upp men som inte togs något beslut om, som inte går att genomföra nu.

Öppna ängen för äldre
Snöbollskrig
Idrottshall öppen på rast
Sluta spela mot väggen
Flera gungor
Innerast
Dela upp rasterna
Större gräsplan på innebandyplanen – is på vintern 

Övrigt som kom upp: elevrådet fick se planskiss för nya skolgården. Den blir större och det blir fler saker att göra. T ex kommer stora fotbollsplanen tillbaka, skogen bakom skolan etc.