Fritids

Närvarande: Liv 5B, Albin 4B, Victoria 6B, Hugo 6A

I princip inga från år 5 eller år 6 går idag på fritids.

Frågor som vi diskuterade:

Vad är bra med fritids idag? Vad gör ni på fritids?
Man får vara inne. Man kan sitta och prata med kompisar. Inne så får man, rita, pyssla, kareoke, spela spel. Wii-rummet är bra. Man får även möjlighet att programmera. Vi gillar att vi ibland får vara i idrottsalen. Det är kul på fotbollsplanen när det är många som är kvar på fritids. Man får äta mellis. 

Varför går ni på fritids?
För att vara med kompisar. Kul att vara på fritidsgården och de pedagoger som är där. Det är roligare på fritids än att vara hemma. Man får extra tid att plugga om inte flexen räcker till. För att få mellis innan man går hem. För att slippa bråka med våra syskon.

Vad skulle kunna förbättras med fritids?
Mer pedagoger ute under fritidstid.
Mer lappar om vad som händer på fritids alternativt att en fritidspedagog kommer och berättar om dagens aktiviteter strax innan flex.
Spela fotboll på Silverdalsplanen.
Kiosk/café för fyror och femmor.
Återinföra lådbilsracet.
Börja bakningen senare så man hinner vara på sen flex.
era att äta till mellis, så man blir mätt. Andra pålägg som t ex leverpastej
Wii- alla dagar
Fler pulkor att använda
Mobiltelefoner på fritids i t ex ett rum

6:orna och uppåt vill ha ett annat sorts fritids med t ex café, filmvisning av lite mer spännande filmer, en plats att stanna kvar och snacka och hänga så man inte behöver gå hem och sitta och hänga. Behöver inte vara alla dagar i veckan.

Nästa möte är: fredag 13/4 kl 8.00. Då kommer vi att diskutera innemiljön på skolan. Frågor att diskutera i klassen är:
Vad använder vi vår innemiljö till idag? Vad är bra med vår innemiljö?
Hur vill vi förändra innemiljön? Hur kan vi använda den på andra sätt?