v.16 17/4

Elliot, Carl, Nils, Leon, Alina, Ella, Ella

Kurator Jessica, Eva

Vi gick igenom Olweusenkäten som bland annat åk 3 har gjort.

I åk 3 trivs de flesta barn bra eller mycket bra.

Några barn känner sig mobbade.

Områden där man känner sig utsatt är skolgården, korridorer eller kapprum, på väg till skolan eller på väg hem och på sociala medier.

Tankar från elevrådet:

Bråk som händer på skolan kanske man fortsätter med via Snap Chat. Vid basketplanen är det få vuxna. Det kan behövas fler vuxna vid fotbollsplanen och slänten.

Kan en vuxen finnas i kapprummen och i korridoren när alla kommer in. Det är bra att en vuxen står vid entrén när vi kommer in.

Vad kan du göra som elev:

Säga till en vuxen om man ser något som inte är bra.

Man kan prata om saker i klassen.

Prata mer om mobbning i klassen.

Försök säga till en vuxen även om du inte vågar. Det är inte att skvallra! Man kan också gå till Jessica som är kurator, en förälder, Eva som är biträdande, eller vilken vuxen som helst.

Vad kan vuxna göra:

Fler vuxna i skogen

Vuxna ska inte stå och prata med varandra när man har rastansvar eller på fritids.

Fråga barn som kanske är ensamma.

Vuxna pratar med barn som kanske känner sig utsatta eller gjort något dumt men oftast pratar den vuxna själv med barnet. Vuxna säger till utan att alla andra inte ser men då är det viktigt att den som blir utsatt vet om att den vuxna gör något.

 

Att göra i klassen:

Vad kan vi göra i klassen för att stoppa mobbing eller att det blir tryggare?

Hur ska vi stoppa mobbing?

Vad kan du som elev göra?

Vad önskar ni att vuxna gör?

 

Skicka era svar i ett dokument till Jessica och Eva

Tack och hej!