27/3 Erik 2A, Sara Linden, Ella Pilen, Ella och Louise 3B,

Frågor från klasserna:

Kan man ta fram käpphästar på fritids, vi önskar skogen fler dagar. Vi vill gärna äta mellis inne om det är dåligt väder.

Vi önskar konstgräs- det kostar mycket och tyvärr är det inte vi som skola som bestämmer om vi ska ha det.

Raster- kan man stänga skogen tidigare på raster. Många elever kommer in sent.

Vi behöver komma in i tid.

Alla klasser behöver repetera skolans regler kring mobbning, man ska vara trevlig, inte prata bakom ryggen, låta alla vara med. Längden på pinnar och att man inte får slåss med pinnar, inte leker skjutlekar. Förslag från åk 2: Äldre elever kan maila hem själva om man gjort något olämpligt som föräldrarna behöver veta.

Inga mobiler på rasterna- då ska man istället leka. Man får på fritids ringa från listbordet.

År 3 önskar mer skapande på fritids och fler aktiviteter. Åk 3 får i uppgift att tänka ut passande aktiviteter att göra ute på fritids.