Elevrådsmötet 23/10

Deltagare från klasserna: 4A, 4B, 4C, 5A och 6B

Förslag på teman:

Många klasser hade frågor och förslag olika teman, de tre teman vi valde ut att arbeta med under läsåret är utemiljö, innemiljö och fritids. Vi valde att börja att arbeta med temat utemiljö. Till mötet i slutet av november/början av december bjuder vi in Marcus från utegruppen och en representant från fritids.

Uppgift till nästa elevråd:

Elevrådsmöte om Olweus 15/11 – frågor kommer från Olweusgruppen (mailas till mentorer och läggs upp på denna blogg.)

Elevrådsmöte om utemiljö (förslag 27/11 eller 4/12):

I klasserna ska ni diskutera följande frågeställningar utifrån utemiljön:

  • Vilka aktiviteter gör vi ute nu? Vad skulle vi vilja förändra/förbättra?
  • Hur använder vi gården ute nu? (undervisning/rastaktiviteter) Vad skulle vi vilja förändra/förbättra?

Nästa möte: 15/11 kl 14:00