Elevrådsmötet 18/9 08:10

Deltagare från klasserna: 4A, 4B, 4C, 7A, 7B, 7C och 8B

Innehåll:

Genomgång av elevrådets struktur och hur mötena kommer att fungera.

Diskussioner kring hur elevrådet ska bli synligt på skolan (ett sätt är denna blogg)

Uppgift till nästa elevråd:

Alla klasser ska ha en lista i sitt kapprum där man kan skriva förlag till klassråden. Listan ska innehålla följande kolumner: Frågeställning/önskemål, förslag på lösning, ansvarig

På ett klassråd ska klassen bestämma vilka teman de vill att elevrådet tar upp. Varje klass får bidra med 2-3 teman. Skriv klassens förslag i en kommentar till detta inlägg.

Nästa möte: 23/10