Elevrådsmötet 18/9 08:10

Deltagare från klasserna: 7A, 7B, 7C, 8A och 8B

Förslag på teman:

Många klasser hade frågor och förslag om innemiljö. På ett möte i början av december kommer därför INNEMILJÖ att bli temat. Till mötet bjuder vi in Johnny och Susanne från ledningen.

Uppgift till nästa elevråd:

Elevrådsmöte om Olweus 15/11 – frågor kommer från Olweusgruppen (mailas till mentorer och läggs upp på denna blogg.)

Elevrådsmöte om innemiljö (förslag 27/11 eller 4/12):

Följande frågor har dykt upp. Diskutera frågorna tillsammans. Lägg till nya om ni kommer på nya förslag.

  • Vi vill ha fler soptunnor för att det är mycket skräpigt i hallen. Det vore bra att ha en miljöstation. Alla klassrum har inte heller en miljöstation.
  • Det är svårt att gå mellan klassrummen när man måste gå ute. Kan man fixa annat material som är skönare att gå på, tex. skomattor?
  • Vi vill ha en till spegel i omklädningsrummet för det finns bara en på toaletten.
  • Vi skulle vilja ha fler soffor i de små grupprummen där man kan sitta på rasterna. Det blir trångt i soffrummen och alla får inte plats.
  • Vi vill ha fler lärare ute i korridorerna på våra raster.
  • Vi vill att det ska finnas några extraladdare till datorerna i varje klass så att man kan ladda utanför klassrummet.

 

Nästa möte: 15/11 kl 14:00