4A, 4B, 4C, 5B, 7A, 7B, 7C, 8A

Förslag till åtgärder att göra otrygga platser tryggare.

Flera vuxna vid skåphallarna/korridorer
Papperskorgar i korridorer, skåphallar
Ta bort bänkarna från skåphallarna
Andra material på loftgången
List i dörren mellan omklädningsrummen
Dela upp omklädningsrummen så klasserna har en sida var för att hänga kläder
Draperi vid duschen i omklädningsrummet
Större skylt vid toaletten så man vet om den är upptagen/ledig
Mobillåda – prata kring användandet av mobiler

Förslag på hur de vuxna kan agera för att ni ska känna att att vuxna reagerar vid utsatta situationer. Vad behöver de göra/förändra?

Alla vuxna måste säga till när de ser något, gå och fråga
Fler vuxna i skåphallarna före/efter lektionerna
Flera rastvakter på högstadiet
Synliga konsekvenser vid händelser
När man säger till en lärare måste läraren se att det händer något
Fler vuxna bakom kullen
Den som får händelsen måste arbeta med den tills den är slut
Skynda sig till händelsen, inte gå
Om man inte följer reglerna blir det konsekvenser, gör det synligt

Förslag på tillägg till klassregler vid Olweusmöten

Inga onödiga kommentarer
Inte prata när någon annan prata och inte pilla med något
Lyssna på den som talar
Räcka upp handen
Vänta på sin tur
Snälla saker till varandra
Man får säga fel
Diskutera fritt i klassrummet, svåra frågor
Alla accepterar mig som jag är
Inte göra tecken/mimar

Ökad gemenskap på skolan:

Fler utrymmen att vara i tillsammans, uteraster för mer gemenskap åk 7-8
Blanda 7-8 i matsalen
Teman lära känna år 6 från 7-8 – utedagar/utflykter
Färgglatt i korridoren
Skyltar (reklam för Olweus) Vi ska synas överallt
Olweuslåda (gemensam låda där man anonymt kan lämna kommentarer, en klasslåda där man kan lämna positiva saker som hänt under veckan som läses upp på fredagen)
Projekt som har med Olweus att göra, Olweusdagen? 

 

Nästa möte fredag 16/2 kl 8.00, frågor att diskutera kommer snart.